Odpiramo vrata za enake pravice

Življenje v domačem okolju ne bi smel biti privilegij, ampak pravica vsakega človeka. O tem govori 19. člen Konvencije o pravicah invalidov, ki določa, da morajo imeti ljudje z ovirami možnost živeti v skupnosti in imeti dostop do storitev na domu. Tudi iz številnih drugih mednarodnih dokumentov izhaja, da je bivanje v institucijah nehumano. Kljub temu je nekaterim ljudem ta pravica kratena. V Sloveniji prek 20.000 ljudi živi v institucijah, v državah Evrope unije pa skoraj 1,2 milijona. Ko bo proces dezinstitucionalizacije končan, bodo vrata za enake pravice odprta. Ta vrata želimo odpreti skupaj z vsemi deležniki in splošno javnostjo.

Čas je za skupnostne službe!

Institucije so neprimerna in preživeta praksa socialnega varstva, saj stanovalkam in stanovalcem ne zagotavljajo dostojnega življenja. Sedanjost in prihodnost je preobrazba institucionalne oskrbe v skupnostne službe. Institucije je potrebno zapreti, ljudi pa preseliti v skupnost in jim tam omogočiti dostop do primernih storitev.  Za takšno preoblikovanje potrebujemo celovite investicije v službe, ki bodo ljudem zagotavljale oporo pri življenju v njihovem domačem okolju. Potrebujemo dezinstitucionalizacijo. Medtem ko so to v mnogih delih sveta že izpeljali, v Sloveniji ta proces traja že več desetletij. Skrajni čas je, da ga pripeljemo do konca. 

Inštitut RS za socialno varstvo sodeluje z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pri vzpostavitvi projektne enote za izvedbo dezinstitucionalizacije. Med našimi nalogami so razvojno in raziskovalno delo, strateško načrtovanje, zagovarjanje človekovih pravic, terensko izobraževanje za zaposlene in uporabnike v institucijah, konzultacije in svetovanja, sodelovanje v mednarodnem prostoru, od koder prinašamo primere dobrih praks.

Vzpostavitev nacionalne kontaktne točke za program EaSI v Republiki Sloveniji

Evropska komisija (EK) bo tudi v novi finančni perspektivi iz sklada Evropski socialni sklad (ESS+) podprla poseben, centraliziran program Zaposlovanje in socialne inovacije (program EaSI - Employment and Social Innovation).

Življenje v skupnosti ni privilegij, ampak pravica otrok
27. januarja 2022 je Inštitut RS za socialno varstvo organiziral mednarodni posvet z naslovom Življenje v skupnosti ni privilegij, ampak pravica otrok, v sklopu katerega je potekal pogovor o dobrih praksah in pomenu dezinstitucionalizacije. 
Ne rabimo stroke, ki zapira otroke
Od oktobra lani je v medresorskem usklajevanju nov predlog Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr), ki je v nasprotju z Mednarodno konvencijo o pravicah otrok.
Spomini Neve Čok in Hektorja Jogana na psihiatrično revolucijo v Trstu
Socialna delavka Neva Čok ter psihiater in psihoanalitični psihoterapevt Hektor Jogan sta razložila, kako je Franco Basaglia s somišljeniki v Trsti izpeljal psihiatrično revolucijo.
Na voljo so Skupne evropske smernice za prehod iz institucionalne v skupnostno oskrbo
Na Inštitut RS za socialno varstvo smo pripravili slovenski prevod Skupnih evropskih smernic za prehod iz institucionalne v skupnostno oskrbo.
PARTNERJI: