Novice

Kazenskopravni sistem je še vedno težko dostopen žrtvam kaznivih dejanj z oviranostjo
Vzpostavitev nacionalne kontaktne točke za program EaSI v Republiki Sloveniji
01.04.2022
Spomini Neve Čok in Hektorja Jogana na psihiatrično revolucijo v Trstu
Na voljo so Skupne evropske smernice za prehod iz institucionalne v skupnostno oskrbo
07.12.2021
Ocena stanja na področju skupnostnih služb in dezinstitucionalizacije na Kosovem
23.11.2021
PARTNERJI: