DI CUDV Črna na Koroškem

IRSSV in CUDV Črna od junija 2020 sodelujeta v okviru projekta Dezinstitucionalizacija CUDV Črna na Koroškem, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt predvideva preobrazbo oziroma začetek dezinstitucionalizacije zavoda CUDV Črna na Koroškem, kot jo narekujejo Skupne evropske smernice za prehod k skupnostnim oblikam oskrbe. Za izvajanje projekta dezinstitucionalizacije CUDV Črna na Koroškem IRSSV zagotavlja strokovno podporo.

Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem, ki deluje od leta 1968, izvaja institucionalno varstvo in izobraževanje za otroke, mladostnike in odrasle osebe z intelektualnimi ovirami. Posebni program vzgoje in izobraževanja izvajajo za osebe do 26. leta starosti, od 21. leta starosti naprej pa izvajajo tudi program usposabljanja za življenje in delo.

Prve poskuse premika v skupnost je CUDV Črna pričel delati že z odprtjem prvih bivalnih enot leta 1981, nato pa z odprtjem prvih stanovanjskih skupin leta 2008, s katerimi se je zmanjšalo število kapacitet v matični zgradbi.

Danes ima CUDV Črna stanovanjske skupine in bivalne enote na 11 različnih lokacijah, v katere se je preselilo 63 uporabnikov. Dolgoročna vizija je preoblikovanje zavoda v mrežo različnih skupnostnih služb za uporabnike in druge ljudi v skupnosti, ki bi potrebovale podporo.

V okviru projekta se bo vsaj 70 ljudi preselilo v stanovanjske skupine, razvijali bomo nove storitve za uporabnike, ki bodo strmele k izboljšanju kakovosti življenja in omogočale krepitev skupnosti. Skupaj z uporabniki bomo razvijali storitve, ki bodo skladne z evropskimi trendi in mednarodnimi dokumenti na področju dezinstitucionalizacije. Poleg tega bo projekt pomembno prispeval k oblikovanju sistemskih rešitev za preobrazbo institucij v Sloveniji.

Projekt bo omogočil premik k uresničevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin za uporabnike zavoda CUDV Črna na Koroškem, izboljšal njihovo kakovost življenja ter okrepil moč in zagotovil različne oblike storitev v skupnosti za podporo pri samostojnem življenju.

Krepitev in razvijanje kompetenc zaposlenih bo odločilno vplivalo na kakovost storitev in proces preoblikovanja oskrbe, zato projekt zagotavlja izobraževanje in usposabljanje osebja, prenos dobrih praks iz tujine in organizacijo raznolike strokovne podpore.