Glasovi za pravičnost: Žrtve kaznivih dejanj z oviranostjo v Sloveniji

Poročilo: žrtve kaznivih dejanj z oviranostjo v SLO naslovnica