Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov Konvencija o pravicah invalidov – mednarodni sporazum o pravicah invalidov: lahko berljiv vodnik po konvenciji

konvencija-lahko-branje