Smernice za dezinstitucionalizacijo, tudi v izrednih razmerah

naslovnica: Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov