Projekt Dezinstitucionalizacija Doma na Krasu

IRSSV in socialno varstveni zavod Dom na Krasu od aprila 2020 sodelujeta v okviru projekta Dezinstitucionalizacija Doma na Krasu, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt predvideva preobrazbo oziroma začetek dezinstitucionalizacije zavoda Dom na Krasu, kot jo narekujejo Skupne evropske smernice za prehod k skupnostnim oblikam oskrbe.

Za izvajanje dezinstitucionalizacije projekta Doma na Krasu IRSSV zagotavlja strokovno podporo.

Posebni socialnovarstveni zavod Dom na Krasu je začel delovati leta 1992 in izvaja institucionalno varstvo za odrasle s težavami v duševnem zdravju in z intelektualnimi ovirami. Zavod zagotavlja osnovno oskrbo (namestitev, čiščenje, pranje, organiziranje prevoza, prehrana, vzdrževanje prostorov in okolice), socialno oskrbo (skrb za osebno higieno, izvajanje dnevnih aktivnosti, ohranjanje in razvoj samostojnosti, socialnih odnosov, delovno okupacijo, aktivno preživljanje prostega časa, reševanje osebnih in socialnih stisk) in zdravstveno oskrbo, med drugim tudi fizioterapijo in delovno terapijo.

V zavodu proces dezinstitucionalizacije izvajajo že od leta 2003. V tem času se je v stanovanjske skupine in bivalne enote iz zavoda na sedem različnih lokacij preselilo 52 uporabnikov.

Podobno kot v CUDV Črna na Koroškem je dolgoročna vizija Doma na Krasu preoblikovanje zavoda v mrežo različnih skupnostnih služb za ljudi, ki doživljajo dolgotrajne duševne stiske in za ljudi z intelektualnimi ovirami.

Z vlaganjem v zaposlene in njihov karierni razvoj, krepitvijo interdisciplinarnega dela in neposrednega dela z uporabniki ter z aktivnim vključevanjem uporabnikov v procese odločanja želimo doseči, da se življenje stanovalcev Doma na Krasu ob ustrezni podpori čim bolj približa vsakdanjemu življenju v skupnosti.

Ob upoštevanju evropskih trendov in mednarodnih dokumentov na področju dezinstitucionalizacije želimo uporabnikom zavoda Dom na Krasu zagotoviti bolj kakovostno življenje v skupnosti.

Tako se bo v okviru projekta v naslednjih treh letih iz zavoda v skupnostne oblike bivanja preselilo vsaj 70 uporabnikov, razvijali bomo nove storitve, ki jih bo Dom na Krasu zagotavljal za uporabnike v skupnosti in ustvarjali pogoje za boljšo socialno vključenost uporabnikov v skupnost, saj so trenutno kot stanovalci institucije od skupnosti odmaknjeni in iz nje izključeni.