Nazaj

Na voljo so Skupne evropske smernice za prehod iz institucionalne v skupnostno oskrbo

Na Inštitutu RS za socialno varstvo smo pripravili slovenski prevod Skupnih evropskih smernic za prehod iz institucionalne v skupnostno oskrbo, ki so sicer nastale leta 2012 v okviru projekta evropske skupine strokovnjakov in strokovnjakinj. Gre za praktični priročnik, ki služi uveljavitvi in podpori trajnostnemu prehodu iz institucionalne v družinsko in skupnostno oskrbo otrok, ljudi z oviranostjo, ljudi s težavami z duševnim zdravjem in starih ljudi. Poleg tega priročnik opisuje alternativne oblike oskrbe za ljudi z oviranostmi, ki živijo v skupnosti brez ustrezne podpore. Smernice so namenjene predvsem oblikovalcem in oblikovalkam politik ter odločevalcem in določevalkam v Evropski uniji in sosednjih državah.

»Smernice so pomemben praktični vodič za oblikovanje dolgotrajne oskrbe in socialne politike tudi v Sloveniji, saj nudijo ključne informacije in metode za načrtovanje dezinstitucinalizacije ter dajejo okvir za preobrazbo zavodov, vzpostavljanje skupnostnih služb in prehod iz institucionalne v skupnostne oblike oskrbe,« je povedal Andraž Kapus, raziskovalec na Inštitut RS za socialno varstvo, in dodal, da bodo smernice v prihodnjih letih nudile pomembno oporo pri  pridobivanju in uporabi strukturnih sredstev za dezinstitucionalizacijo iz naslova evropske kohezijske politike.

Direktorica Inštituta RS za socialno varstvo Barbara Kobal Tomc dodaja, da bodo smernice vir koristnih informacij in idej tudi za vse strokovnjake in zavode na področju dolgotrajne oskrbe in druge osebe, ki jih zanimata področje dezinstitucionalizacije in zagotavljanje kakovostne oskrbe v skupnosti. »S prevodom smernic vas želimo povabiti k razmisleku o alternativah institucijam in vzpodbuditi, da skupaj z nami ustvarjate proces dezinstitucionalizacije in skupnostno oskrbo,« pravi Barbara Kobal Tomc.

Celotno besedilo smernic, ki skozi deset poglavij prikazuje, kakšen naj bo prehod iz institucionalne v skupnostno oskrbo, lahko preberete na tej povezavi.