Nazaj

Ocena stanja na področju skupnostnih služb in dezinstitucionalizacije na Kosovem

logotip_people_in_need

Zaposleni na IRSSV bomo v sodelovanju z nevladno organizacijo People in Need pripravili oceno trenutnega stanja iz vidika poteka procesa dezinstitucionalizacije na Kosovem. Pri oceni bomo največji poudarek namenili otrokom, odraslim in starejšim, pri čemer se bomo predvsem osredotočili na področje duševnega zdravja in intelektualnih ovir. Naša glavna naloga bo pregledati obstoječe stanje na področju dezinstitucionalizacije na Kosovem in podatke dopolniti na terenu z različnimi intervjuji uporabnikov in njihovih bližnjih, pomembnih akterjev v skupnosti ali izvajalcev oskrbe. Raziskovanje, vključno z opravljanjem terenskega dela na Kosovem in pripravo poročila, bo potekalo vse do konca januarja 2022.

People in Need (PIN) je nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje na področnu humanizma, svobode, enakopravnosti in solidarnosti. PIN verjame, da imamo vsi ljudje na svetu pravico do dostojnega in svobodnega življenja. Za več informacij si oglejte njihovo spletno stran: https://www.clovekvtisni.cz/en/