Odpiramo vrata za enake pravice

Življenje v domačem okolju ne bi smel biti privilegij, ampak pravica vsakega človeka. O tem govori 19. člen Konvencije o pravicah invalidov, ki določa, da morajo imeti ljudje z ovirami možnost živeti v skupnosti in imeti dostop do storitev na domu. Tudi iz številnih drugih mednarodnih dokumentov izhaja, da je bivanje v institucijah nehumano. Kljub temu je nekaterim ljudem ta pravica kratena. V Sloveniji prek 20.000 ljudi živi v institucijah, v državah Evrope unije pa skoraj 1,2 milijona. Ko bo proces dezinstitucionalizacije končan, bodo vrata za enake pravice odprta. Ta vrata želimo odpreti skupaj z vsemi deležniki in splošno javnostjo.

PREBERITE VEČ

Čas je za skupnostne službe!

Institucije so neprimerna in preživeta praksa socialnega varstva, saj stanovalkam in stanovalcem ne zagotavljajo dostojnega življenja. Sedanjost in prihodnost je preobrazba institucionalne oskrbe v skupnostne službe. Institucije je potrebno zapreti, ljudi pa preseliti v skupnost in jim tam omogočiti dostop do primernih storitev. Za takšno preoblikovanje potrebujemo celovite investicije v službe, ki bodo ljudem zagotavljale oporo pri življenju v njihovem domačem okolju. Potrebujemo dezinstitucionalizacijo. Medtem ko so to v mnogih delih sveta že izpeljali, v Sloveniji ta proces traja že več desetletij. Skrajni čas je, da ga pripeljemo do konca. Inštitut RS za socialno varstvo sodeluje z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pri vzpostavitvi projektne enote za izvedbo dezinstitucionalizacije. Med našimi nalogami so razvojno in raziskovalno delo, strateško načrtovanje, zagovarjanje človekovih pravic, terensko izobraževanje za zaposlene in uporabnike v institucijah, konzultacije in svetovanja, sodelovanje v mednarodnem prostoru, od koder prinašamo primere dobrih praks.

PREBERITE VEČ
 • naslovnica: Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov

  Izdan je bil prevod Smernic za dezinstitucionalizacijo, tudi v izrednih razmerah

  Preberite več
 • glasovi-za-pravicnost-publikacija

  Glasovi za pravičnost: Žrtve kaznivih dejanj z oviranostjo v Sloveniji

  Preberite več
 • slika_Basaglia

  Delati z Basaglio

  Preberite več
 • logotip_people_in_need

  Ocena stanja na področju skupnostnih služb in dezinstitucionalizacije na Kosovem

  Preberite več
 • Spomini Neve Čok in Hektorja Jogana na psihiatrično revolucijo v Trstu

  Preberite več
 • Na voljo so Skupne evropske smernice za prehod iz institucionalne v skupnostno oskrbo

  Preberite več
 • IRSSV je sodelal na prvem plenarnem zasedanju ECoPP

  Preberite več
 • Kazenskopravni sistem je še vedno težko dostopen žrtvam kaznivih dejanj z oviranostjo

  Preberite več
Poglej vse novice